Ukázkové řešení domovní čističky odpadních vod

Ukázkové řešení domovní čističky odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod

Nejlepší a nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektu je pomocí čističky odpadních vod. Pracují stejným způsobem jako centrální čistírny odpadních vod, které jsou pro větší vesnice, nebo města. Odpadní voda se čistí aerobně (pomocí mikroorganismu a kyslíku) biologickým způsobem. Organickou hmotu rozkládá mikroorganismus, který potřebuje k životu odpadní vodu a kyslík.

Proces čištění odpadní vody probíhá ve třech fázích. V první fázi je hrubé přečištění odpadní vody, dále ve druhé fázi probíhá aerobní přečištění, což je biologické čištění s následném oddělením kalu od vyčištěné vody. Posledním stupněm je oddělení bakterií od čisté vody (bakterie se oddělej do prvního stupně pomocí mamutky a čistá voda odteče pryč z čističky).

Pro správný výběr čističky odpadní vody, je dobré konsultovat s odborníkem, který se zabývá touto problematikou. Zřízení čističky odpadních vod spadá do kategorie vodní dílo, takže povolení k pořízení určuje příslušný odbor životního prostředí u svěřených stavebních úřadu, který Vám i určí jak nakládat s vyčištěnou vodou.

Je-li poblíž Vašeho pozemku a Vaší čističky odpadních vod rybník, nebo nějaká vodoteč, tak se přečištěná odpadní voda bude do nich pouštět. Pokud se bude přečištěná voda vsakovat, tak bude nutné doplnit projekt o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde k znehodnocení podzemních vod. Když jste nedostali souhlas ani vodu vsakovat, tak už vám zbývá jen zachytávat přečištěnou vodu v zásobní nádrži za čističkou. Tato varianta je vhodná k zalévání vaší zahrady kromě zeleniny kterou budete jíst. Když budete chtít zalévat i zeleninu, budete potřebovat čističku odpadní vody z UV filtrem. Některé čističky ale umí vyčistit vodu tak, že jí lze využít jako vodu užitkovou v domácnosti. Před pořízením čističky bude vhodné, když proberete vše s odborníkem na čistírny odpadních vod.

Ukázkové řešení realizace domovní čističky odpadních vod

Vhodná čistička odpadních vod pro domy:

Ukázkové řešení domácí ČOV
Vhodná domácí čistička odpadních vod a příslušenství:
Model čističky odpadních vod: BC 4 Comfort standardní cena 56 661Kč
aktuální sleva - 3 000,- 
nová cena  53 661,-
Zastropení lamino vypouklé 2 890,-
Celková cena:
Cena celkem bez DPH 56 551,-
Cena včetně DPH 15% 65 034,- Kč
V ceně není započten nástavec pláště.
Nástavec vysoký 10 až 40cm
Nástavec vysoký 50 až 80cm
4 428,- Kč včetně DPH 15%
6 360,- Kč včetně DPH 15%
S montáží/ bez montáže
V případě dodávky bez montáže vám musíme vyvařit nátokové hrdlo dle průměru vaší přítokové kanalizace a hrdlo chráničky pro přívod vzduchu. Tato úprava je za 520,- Kč včetně DPH.
Přívodní hadice vzduchu včetně chráničky basic, optima, 75 Kč / 1 metr
comfort 110 Kč/ 1 metr
Montáž včetně dopravy ČOV a dopravy technika 4 550,- Kč
V případě dodání ČOV bez montáže je doprava zdarma, zprovoznění ČOV, zaškolení obsluhy, doprava technika 1 800,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%
Stavební a výkopové práce, betonáž dna a propojovací potrubí nejsou započteny v ceně

Proč BC Comfort?

Čistička, která není třeba betonovávat, má řídící jednotku, která automaticky přečišťuje dosazovací prostor (kde už je voda přečištěná a připravená k odtoku), takže ještě lepší dočištění než u levnějších variantách. V dosazovacím prostoru můžou zůstat nerozpustitelný látky jako třeba tuky, nebo slupky od zeleniny. Dále k čističce odpadních vod BC komfort lze do objednat připojení GSM, kyslíková (ph) sonda, zařízení na srážení fosforu (řídí automaticky řídící jednotka) a další možnosti, které jsou vhodné probrat s našim technikem.

Uvedené ceny v ukázkovém řešení  čističky odpadních vod pro chaty a chalupy jsou platné do 31.3.2019

V případě, že čtete toto ukázkové řešení již po uplynutí tohoto data, kontaktujte nás skrze kontaktní formulář a mile rádi vám vytvoříme aktuální cenovou nabídku na míru v daný čas.
Kontakt