Septiky

Nabízíme kvalitní septiky a především septiky tříkomorové, které jsou vysoce efektivní při manipulaci s odpadní vodou. Všechny plastové septiky v naší nabídce splňují požadavky ČSN a ENPlastové nádrže septiků mohou mít různé tvary od hranatých po kulaté.

PLASTOVÝ SEPTIK A JEHO VÝHODY

Plastové septiky mají obecně dlouhou životnost a příznivou cenu. Septiky nijak nehyzdí zahradu rodinného domu či chalupy, protože jsou zasazené pod terén. Jáma pro zasazení septiku má na dně vrstvu betonu a následně je po vsazení plastový septik obsypán pískem a jemnou zeminou. Usazování plastového septiku do jámy by mělo být prováděno odbornou firmou, protože při nesprávném postupu může dojít k deformaci plastové nádrže na vodu.

Námi nabízené tříkomorové biologické septiky mají ve středu otvor sloužící pro kontrolu čištění odpadní vody a údržbu septiku.

septik

V případě, že si nebudete vědět rady s výběrem správného septiku, kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Plastové tříkomorové septiky jsou velmi účinné na zpracování odpadních vod. Jsou to plastové nádrže vnitřně rozdělené do tří sektorů, které zadržují kal, zatímco přefiltrovaná voda odtéká pryč. Jsou odolné, praktické a cenově dostupné.

  • Plastový septik má dlouhou životnost
  • Plastový septik splňuje všechny požadavky ČSN A EN
  • 100% vodotěsný plášt i sváry
  • Vysoká tvarová stálost
  • Vyrobena z kvalitního polypropylenu

Je to plastová nádrž osazovaná pod terén která se obsypává pískem či jemnou zeminou. Ve středu septiku je otvor, který slouží k vizuální kontrole i odčerpání kalu, nebo čištění v jednotlivých komorách. Nádrž se zakrývá plastovým pochůzným poklopem, který je v ceně.

septik

Osazení septiku

Septik se vkládá do jámy s průměrem minimálně o 40 cm delším, než je průměr nádrže. Na dno jámy se vybetonuje cca patnácticentimetrová vrstva. Na tu se posadí septik, který postupně obsypávme jemnou zeminou či pískem.

Zároveň se septik napouští vodou, protože hrozí deformace nádrže. V případě vysoké hladiny spodní vody se musí nádrž obetonovat (nutno konzultovat s dodavatelem).

Technické nákresy biologického plastového septiku

Výběr varianty septiku podle počtu osob

  • 2 – 6 OSOB -> model SK1
  • 6 – 10 OSOB -> model SK2
  • 10 – 14 OSOB -> model SK3
  • 14 – 18 OSOB -> model SK4
  • 18 – 22 OSOB -> model SK5

Porovnání parametrů Biologických septiků SK

Počet připoj. obyvatel (EO) SK1
EK 2 - 6
SK2
EK 6 - 10
SK3
EK 10 - 14
SK4
EK 14 - 18
SK5
EK 18 - 22
Užitný objem (m3) 3 5 8 10 12
Průměr (mm) 1600 2100 2600 2550 2750
Výška (mm) 2000 2000 2000 2500 2500
Nátokové hrdlo (mm) DN 160 DN 160 DN 160 DN 160 DN 160
Odtokové potrubí (mm) DN 110 DN 110 DN 160 DN 160 DN 160
Hmotnost celkem (kg) 140 220 310 390 450

Účinnost čištění septiků

Dosahované hodnoty čištění odpadní vody při správném provozování septiku.

Ukazatel Dosažené hodnoty
BSK cca 30 %
CHSK cca 50 %
NL cca 70 %

Kvalita vyčištěné odpadní vody na odtoku za zemním filtrem

Dosahované hodnoty vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištěním na zemním
pískovém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

Ukazatel Dosahované hodnoty p m
BSK5 pod 25 mg/l pod 30 mg/l pod 40 mg/l
CHSK pod 100 mg/l pod 120 mg/l pod 150 mg/l
NL pod 20 mg/l pod 30 mg/l pod 40 mg/l
Septik splňuje:
ČSN EN 12566-1:2001+A1:2005 – Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1:
Prefabrikované septiky

Septik cena

Cenu jednotlivých septiků naleznete na podstránce: Ceník septiků.