Ukázková řešení

Ukázkové řešení domovní čističky odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod

Nejlepší a nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektu je pomocí čističky odpadních vod. Pracují stejným způsobem jako centrální čistírny odpadních vod, které jsou pro větší vesnice, nebo města. Odpadní voda se čistí aerobně (pomocí mikroorganismu a kyslíku) biologickým způsobem. Organickou hmotu rozkládá mikroorganismus, který potřebuje k životu odpadní vodu a kyslík.

Proces čištění odpadní vody probíhá ve třech fázích. V první fázi je hrubé přečištění odpadní vody, dále ve druhé fázi probíhá aerobní přečištění, což je biologické čištění s následném oddělením kalu od vyčištěné vody. Posledním stupněm je oddělení bakterií od čisté vody (bakterie se oddělej do prvního stupně pomocí mamutky a čistá voda odteče pryč z čističky).

Pro správný výběr čističky odpadní vody, je dobré konsultovat s odborníkem, který se zabývá touto problematikou. Zřízení čističky odpadních vod spadá do kategorie vodní dílo, takže povolení k pořízení určuje příslušný odbor životního prostředí u svěřených stavebních úřadu, který Vám i určí jak nakládat s vyčištěnou vodou.

Je-li poblíž Vašeho pozemku a Vaší čističky odpadních vod rybník, nebo nějaká vodoteč, tak se přečištěná odpadní voda bude do nich pouštět. Pokud se bude přečištěná voda vsakovat, tak bude nutné doplnit projekt o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde k znehodnocení podzemních vod. Když jste nedostali souhlas ani vodu vsakovat, tak už vám zbývá jen zachytávat přečištěnou vodu v zásobní nádrži za čističkou. Tato varianta je vhodná k zalévání vaší zahrady kromě zeleniny kterou budete jíst. Když budete chtít zalévat i zeleninu, budete potřebovat čističku odpadní vody z UV filtrem. Některé čističky ale umí vyčistit vodu tak, že jí lze využít jako vodu užitkovou v domácnosti. Před pořízením čističky bude vhodné, když proberete vše s odborníkem na čistírny odpadních vod.

Ukázkové řešení realizace domovní čističky odpadních vod

Ukázkové řešení čističky odpadních vod pro rodinný dům:

Vhodná čistička odpadních vod a příslušenství:

Model čističky odpadních vod: BC 4 optima 56 661,-
Zastropení lamino vypouklé 2 890,-
Cena celkem bez DPH 59 551,-
Cena včetně DPH 15% 68 484,-
V ceně není započten nástavec pláště
Nástavec vysoký 10 – 40 cm 4422,- Kč včetně DPH 15%
Nástavec vysoký 50 – 80 cm 5350,- Kč včetně DPH 15%
S montáží/ bez montáže
V případě dodávky bez montáže vám musíme vyvařit nátokové hrdlo dle průměru vaší přítokové kanalizace a hrdlo chráničky pro přívod vzduchu. Tato úprava je za 520,- Kč včetně DPH.
Přívodní hadice vzduchu včetně chráničky 110,- Kč / 1 metr
Montáž včetně dopravy ČOV a dopravy technika 4 550,- Kč
V případě dodání ČOV bez montáže je doprava zdarma, zprovoznění ČOV, zaškolení obsluhy, doprava technika 1 800,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%
Stavební a výkopové práce, betonáž dna a propojovací potrubí nejsou započteny v ceně

Proč BC Comfort?

Čistička, která není třeba betonovávat, má řídící jednotku, která automaticky přečišťuje dosazovací prostor (kde už je voda přečištěná a připravená k odtoku), takže ještě lepší dočištění než u levnějších variantách. V dosazovacím prostoru můžou zůstat nerozpustitelný látky jako třeba tuky, nebo slupky od zeleniny. Dále k čističce odpadních vod BC komfort lze do objednat připojení GSM, kyslíková (ph) sonda, zařízení na srážení fosforu (řídí automaticky řídící jednotka) a další možnosti, které jsou vhodné probrat s našim technikem.

Uvedené ceny v ukázkovém řešení  čističky odpadních vod pro chaty a chalupy jsou platné do 31.3.2019

V případě, že čtete toto ukázkové řešení již po uplynutí tohoto data, kontaktujte nás skrze kontaktní formulář a mile rádi vám vytvoříme aktuální cenovou nabídku na míru v daný čas.

Kontakt

Ukázkové řešení čističky odpadních vod na chatu

Je vhodná čistička odpadních vod na chatu?

Lze použít čističku odpadních vod na chatu či chalupu, kam se jezdí jen na víkendové pobyty? Domácí čističku odpadní vody (ČOV) lze využít i pro rekreační objekty, ale některým čističkám prospívá pravidelný přísun odpadní vody, proto je vhodná před pořízením konzultace s odborníkem. Výhoda ČOV na chatě je, že nahradí kanalizaci a nemusí se vyvážet jako jímka, navíc je ČOV ekologickým, ale i ekonomickým řešením, protože přečištěnou vodu lze pouštět do vodoteče, vsakovat, nebo s ní zalévat vaší zahrádku. Velikost čističky vybírejte podle počtu obyvatel, kteří budou na chatě, či chalupě pravidelně, s nárazovými návštěvami si ČOV poradí.

Jak domovní čistička na chatu funguje?

Domovní ČOV  na chatu rozkládá hrubé, ale i jemné nečistoty pomocí mikroorganismů a kyslíku. Funguje tedy aerobně. Čistící proces se řadí do 3 fází. První fáze zajišťuje základní (hrubý) předčištění, kde se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Dále se proces přesune do další části čističky, kde se aerobně (pomocí kyslíku a mikroorganismu) voda vyčistí a oddělí všechen kal. V poslední fázi se segmentuje přečištěná voda od bakterií. Voda odteče do odtoku a bakterie se přesunou pomocí mamutky do první části čističky.

K fungování domovní čističky odpadních vod je zapotřebí elektrická energie, která se využívá na provoz dmychadla, které do čističky vhání vzduch. Dmychadlo nepracuje nepřetržitě, ale přerušovaně (pomocí spínacích hodin, nebo řídící jednotky). Vše by vám měl nastavit technik při odborné montáži.

Spotřeba elektřiny se pohybuje okolo 40 W.

Ukázkové řešení realizace čističky odpadních vod na chatu

Ukázkové řešení čističky odpadních vod pro chaty:

Vhodná čistička odpadních vod a příslušenství:

Model čističky odpadních vod: BC 4 optima 40 855,-
Zastropení lamino vypouklé 2 890,-
Cena celkem bez DPH 43 745,-
Cena včetně DPH 15% 50 307,-
 
V ceně není započten nástavec pláště
 
Nástavec vysoký 10 – 40 cm 4422,- Kč včetně DPH 15%
Nástavec vysoký 50 – 80 cm 5350,- Kč včetně DPH 15%
 
S montáží/ bez montáže
 
V případě dodávky bez montáže vám musíme vyvařit nátokové hrdlo dle průměru vaší přítokové kanalizace a hrdlo chráničky pro přívod vzduchu. Tato úprava je za 520,- Kč včetně DPH.
Přívodní hadice vzduchu včetně chráničky 75,- Kč / 1 metr
Montáž včetně dopravy ČOV a dopravy technika 4 550,- Kč
V případě dodání ČOV bez montáže je doprava zdarma, zprovoznění ČOV, zaškolení obsluhy, doprava technika 1 800,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%
Stavební a výkopové práce, betonáž dna a propojovací potrubí nejsou započteny v ceně
 

Uvedené ceny v ukázkovém řešení  čističky odpadních vod pro chaty a chalupy jsou platné do 31.3.2020

V případě, že čtete toto ukázkové řešení již po uplynutí tohoto data, kontaktujte nás skrze kontaktní formulář a mile rádi vám vytvoříme aktuální cenovou nabídku na míru v daný čas.

Kontakt

Ukázkové fotografie čističek odpadních vod

V tomto článku Vám ukážeme reálné fotografie čističek odpadních vod, které jsme instalovali našim zákazníkům i v mrazivých zimních dnech. Díky fotografiím si budete moci reálněji představit, co obnáší instalace čističky odpadních vod.

Čistička na instalovaná a zahrabaná v zemi, vypouklé zastropení

domovní čistička odpadní vody se zatropením vypouklé

nainstalovaná a domovní čistička odpadních vod realizace na klíč

6 kubíková nádrž na vodu

plastová svařovaná nádrž o objemu 6 m3

plastová nádrž o objemu 6 m3

Čistička nainstalovaná a zahrabaná v zemi, zastropení imitace kámen

domovní čistička odpadní vody se zatropením imitace kámen

nainstalovaná a zahrabaná domovní čistička odpadních vod se zastropením imitace kámen

Usazení čističky odpadních vod a propojení nátoku a na čističce 80 centimetrový nástavec

domovní čistička odpadních vod s nástavcem

domovní čistička odpadních vod s nástavcem, propojení nátokového potrubí

Usazení a instalace čističky odpadních vod a 4 kubíkové nádrže

domovní čov a nádrž o objemu 4 m3

čistička odpadních vod s plastovou jímkou o objemu 4 m3

Čistička odpadní vody v betonovém opláštění

čistička odpadních vod v betonové nádrži

domovní čov v betonové nádrži

Kompletní instalace čističky (nátok a odtok) + seřízená

zprovozněná domovní čov

zprovozněná čistička odpadních vod pro 2-5 osob