Čističky odpadních vod

Kontejnerové čistírny odpadních vod s MBR

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).

Kontejnerová čistírna s MBR

Kontejnerová čistírna s membránou ENVI-PUR je ideální pro čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

Jaké přináší úspory kontejnerová čistírna odpadních vod ENVI-PUR

 • Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady čističky vody v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).
  • Požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
  • Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
  • Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Proč si vybrat kontejnerovou ČOV od ENVI-PUR

 • Delší životnost je zajištěna možností účinného zpětného proplachu (vodou nebo čisticími roztoky).
 • Pohyblivé uložení a velmi nízká tlaková ztráta filtračních desek.
 • Celoplošná filtrace vody.
 • Nedochází k mezideskovému zanášení modulu kalem.
 • Úspora prostoru dosažena velkou plošnou hustotou tenkých samonosných desek.
 • Při mechanickém poškození se membrána sama zacelí.
 • Kvalita filtrované vody je zaručena.
 • Snadná výměna filtračních kazet v modulu.

Proč je lepší kontejnerová čistička odpadních vod s membárnou?

 • Vysoká účinnost domovní čističky odpadních vod v odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek, baktérií a virů ze splaškové vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikována – je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

Parametry vyčištěné vody

Parametr jednotky BC-MBR
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným [mg/l] < 40
Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách) [mg/l] < 10
Nerozpuštěné látky [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] =0
Viry (stupeň odstranění) % 99,99 %

Jakou čov – modely kontejnerové čističky odpadních vod s membránou ENVI-PUR

 • BC50-MBR
 • BC100-MBR
 • BC200-MBR
 • BC500-MBR

* Číslo za zkratkou BC znamená maximální počet obyvatel

Parametry kontejnerových čističek odpadních vod

Kontejnerové čistírny odpadních vod

Čističky odpadních nejsou jen pro rodinné domy v jejich malé podobě, ale firma ENVI-PUR, která je přední výrobce čističek odpadních vod v České republice s letitou tradicí nabízí i čističky odpadních vod pro velké firmy, rekreační objekty či obce. Jedná se o takzvané kontejnerové čističky odpadních vod.

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové jímky, septiky i žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.

Kontejnerová čistička odpadních vod

Použití kontejnerové čističky odpadních vod

Kontejnerové čistírny slouží k čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelných průmyslových odpadních vod.

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.).
 • Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky a plastové septiky.
 • ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

Kontejnerové ČOV od ENVI-PUR jsou úsporné

 • Minimální náklady na provoz čističky vody jsou zabezpečeny možností programovatelných režimů chodu čistírny.
 • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny).

Jak probíhá údržba kontejnerové čističky odpadních vod

 • Požadavky na běžnou údržbu ČOV jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny – odpadá tak povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
 • Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu, a tím je snížena nutnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Stavební připravenost:

Nádrž je nutno osadit na podkladní beton o tloušťce 100 mm.
Při obetonování vodoměrné šachty s je nutno postupovat dle montážního předpisu.

Proč si vybrat kontejnerovou čističku odpadních vod ENVI-PUR

 • První nespornou výhodou technologie ČOV společnosti ENVI-PUR, s.r.o. je prvotřídní jakost veškerých plastových výrobků. Výroba vychází pouze z nerecyklovaného prvoplastu.
 • K výrobě jsou vždy použity kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling a IMG. Jejich kvalita je zaručena normou požadované mechanické vlastnosti nádrže.
 • Běžný provoz ČOV a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla. Není třeba žádné další mechanické čerpadlo pro fungování ČOV. Tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.
 • Čistička odpadních vod Bio Cleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Tato čistička vody nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající septiky a žumpy lze přestavět na ČOV – osazením technolodické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Čistírnu je možné umístit do terénu zcela zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu.
 • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
 • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
 • Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku “p” [mg/l] Požadované hodnoty na odtoku “m” [mg/l] BioCleaner® [mg/l]
Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách) 40 80 15 - 25
Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným 150 220 55 - 90
Nerozpuštěné látky 50 80 15 - 25

Modely kontejnerových čističek odpadních vod

 • BC 16
 • BC 20
 • BC 25
 • BC 30
 • BC 40
 • BC 50
 • BC 100
 • BC 150

parametry kontejnerových čističek odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod s MBR

Zkratka v názvu znamená, že se jedná o čističky odpadních vod s membránou. Nabízíme kvalitní čističky odpadních vod od výrobce ENVI-PUR, který patří mezi přední výrobce čističek odpadních vod v České republice s letitou tradicí. Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění. Mezi nejmenší zdroje nečištění patří rodinné domy, proto se také jmenuje „domovní“ čistírna. Čistírny odpadních vod jsou ideální do lokalit, kde není dostupná veřejná kanalizace Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti. Z toho lze odvodit, že vyčištěná voda je kvalitnější z čističek odpadních vod s membránou nežli bez ní.

ČOV s membránou

Jaké úspory přináší chytrá čistička odpadních vod od ENVI-PUR?

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).

 • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
 • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.
 • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Proč je výhodnější čistička odpadních vod s membránou?

 • Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.
 • Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.
 • Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.
 • Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 • Vysoká účinnost odstranění organického znečištění, 95 až 98 % v parametru CHSK.
 • Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

Schéma čističky odpadních vod s membránou

Schéma MBR ČOV

1. Dmychadlo a řídicí jednotka 2. Čistírna odpadních vod
a) Nátok odpadní vody
b) Primární sedimentace
c) Membránový bioreaktor se separací kalu
d) Odtok vyčištěné vody

Parametry vyčištěné vody

Parametr jednotky BC-MBR
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným [mg/l] < 40
Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách) [mg/l] < 10
Nerozpuštěné látky [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] =0
Viry (stupeň odstranění) % 99,99 %

Nabízené modely čističek odpadních vod s MBR

 • BC 6 MBR
 • BC 8 MBR
 • BC 12 MBR
 • BC 16 MBR
 • BC 20 MBR
 • BC 30 MBR

* Číslo za zkratkou BC znamená maximální počet obyvatel

Modely čističek odpadních vod s membránou
 

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírna odpadní vody BioCleaner® (někdy řečena čistička odpadní vody, nebo zkráceně ČOV), je nejvhodnější řešení pro domácnosti, chaty, rekreační objekty, provozovny, penziony, a jiné objekty, které nemají přístup k veřejné kanalizaci.

JE ČISTÍRNA ODPADNÍ VODY ENVI-PUR PRO VÁS?

 • Pokud je ve Vaší domácnosti 1 až 15 osob, tak ano.
 • Nemáte ve svém okolí centrální kanalizaci.
 • Chcete-li ekonomické řešení
 • Ideální čov na chatu (BC4)

Modely ČOV podle počtu osob

 • 1 – 5 OSOB model BC4
 • 6 – 8 OSOB model BC6
 • 9 – 11 OSOB model BC10
 • 12 – 15 OSOB model BC12
Bio Cleaner® Model BC4 Model BC6 BC10 BC12
Počet připojených osob (EO) 2~5 6~8 9~11 12~15
Množství odpadních vod za den (Q24) (m3 / den) 0,6 0,9 1,5 1,8
Příkon při zatížení (W) 76 (64) 144 183 221
Max. energetická náročnost (kWh / den) 1,2 2,0 2,9 3,7

PROČ SI VYBRAT ČISTÍRNU ODPADNÍ VODY ENVI-PUR

 • ČOV se vyrábí z materiálu polypropylen, který je dobře svařitelný
 • Pevné ale lehké víko vhodné pro manipulaci při obsluze ČOV (různý výběr za příplatek)
 • Kvalitní a ekonomicky výhodné dmychadlo značky SECOH (součást Vaší objednávky ČOV), které má za úkol vhánět do čistírny vzduch
 • Dmychadlo se umisťuje do garáže, technické místnosti, nebo do betonového domečku vedle ČOV (pro jeho dlouholetou životnost)
 • Technologie ČOV značky ENVI-PUR je jednoduchá ale odzkoušená mnoha roky praxe
 • Kontrola a údržba ČOV je nenáročná
 • ČOV nebude pracovat 24 hodin denně, ale její zapnutý a vypnutý režim budou obsluhovat spínací hodiny (nastavení při dohodě s dodavatelem)

Schéma čističky odpadní vody

1. Dmychadlo a řídící jednotka 2. Přívod vzduchu do reaktoru 3. Čistírna odpadní vody
a) Nátok odpadní vod b) Odtok vyčištěné vody c) Česlicový koš
d) Jednobublinná aerace e) Nástavec f) Zastřešení

Přehled výbavy jednotlivých modelů čističek odpadních vod BioCleaner®

BASIC OPTIMA COMFORT EXCLUSIVE
Nádrž pro obetonování (PP 6 mm)
Samonosná nádrž (PP 8 mm)
Betonová nádrž volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV
Analogové spínací hodiny
Řídící jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu
Řídící jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS
Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže
Snižování hladiny dosazovací nádrže
Integrovaný terciární filtr
UV dezinfekce volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV možné doobjednat
Zařízení na srážení fosforu P-LESS možné doobjednat možné doobjednat možné doobjednat
Výměnné aerátory za provozu
Možnost připojení kyslíkové / pH sondy možné doobjednat možné doobjednat
Možnost připojení GSM možné doobjednat možné doobjednat možné doobjednat

Proč nakupovat u nás

MONTÁŽ A SERVIS ČISTÍRNY ODPADNÍ VODY

Ke správnému ČOV, by měla být odborná montáž na místě. Je to potřebné ke kolaudaci a k záručním lhůtám, ale také se to vztahuje k nižší sadbě DPH.K instalaci ČOV, by měla předcházet stavební připravenost (můžeme zajistit a nebo to necháme na vás), ale je potřebné jí předem pro konzultovat na místě stavby.

ZÁRUKA A ZPROVOZNĚNÍ

 • Záruční servis poskytujme 24 měsíců od uvedení ČOV do provozu
 • ČOV nemusí být hned po instalaci v provozu

Jak získat sníženou sazbu DPH na čističku odpadních vod

K získání snížené sazby DPH 15% musíte splnit dvě podmínky:

 • Čistička odpadních vod, septik, nádrž, jímka nebo dešťový program musí být součástí stavebních nebo montážních prací prováděných na stavbě nebo opravě sociálního bydlení.
 • Zákazníkem musí být stavebník.

Poznámka: Nárok na sníženou sazbu DPH řeší § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Doplňující informace:

 • V případě dodávky bez montáže vám musíme vyvařit nátokové hrdlo dle průměru vaší přítokové kanalizace a hrdlo chráničky pro přívod vzduchu. Tato úprava je za  520,- Kč včetně DPH.
 • Přívodní hadice vzduchu včetně chráničky ( basic, optima, 75 Kč / 1 metr), (comfort 110 Kč/ 1 metr)
 • Montáž včetně dopravy ČOV a dopravy technika 4 550,- Kč
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%
 • V případě dodání  ČOV bez montáže je doprava  zdarma
 • Dále pak v ceně nejsou započteny stavební a výkopové práce, betonáž dna a propojovací potrubí
 • Záruka 24 měsíců