Kontejnerové čistírny odpadních vod

Kontejnerové čistírny odpadních vod

Čističky odpadních nejsou jen pro rodinné domy v jejich malé podobě, ale firma ENVI-PUR, která je přední výrobce čističek odpadních vod v České republice s letitou tradicí nabízí i čističky odpadních vod pro velké firmy, rekreační objekty či obce. Jedná se o takzvané kontejnerové čističky odpadních vod.

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové jímky, septiky i žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.

Použití kontejnerové čističky odpadních vod

Kontejnerové čistírny slouží k čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelných průmyslových odpadních vod.

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.).
 • Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky a plastové septiky.
 • ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

Kontejnerové ČOV od ENVI-PUR jsou úsporné

 • Minimální náklady na provoz čističky vody jsou zabezpečeny možností programovatelných režimů chodu čistírny.
 • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny).

Jak probíhá údržba kontejnerové čističky odpadních vod

 • Požadavky na běžnou údržbu ČOV jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny – odpadá tak povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
 • Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu, a tím je snížena nutnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Stavební připravenost:

Nádrž je nutno osadit na podkladní beton o tloušťce 100 mm.
Při obetonování vodoměrné šachty s je nutno postupovat dle montážního předpisu.

Proč si vybrat kontejnerovou čističku odpadních vod ENVI-PUR

 • První nespornou výhodou technologie ČOV společnosti ENVI-PUR, s.r.o. je prvotřídní jakost veškerých plastových výrobků. Výroba vychází pouze z nerecyklovaného prvoplastu.
 • K výrobě jsou vždy použity kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling a IMG. Jejich kvalita je zaručena normou požadované mechanické vlastnosti nádrže.
 • Běžný provoz ČOV a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla. Není třeba žádné další mechanické čerpadlo pro fungování ČOV. Tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.
 • Čistička odpadních vod Bio Cleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Tato čistička vody nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající septiky a žumpy lze přestavět na ČOV – osazením technolodické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Čistírnu je možné umístit do terénu zcela zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu.
 • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
 • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
 • Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku “p” [mg/l] Požadované hodnoty na odtoku “m” [mg/l] BioCleaner® [mg/l]
Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách) 40 80 15 - 25
Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným 150 220 55 - 90
Nerozpuštěné látky 50 80 15 - 25

Modely kontejnerových čističek odpadních vod

 • BC 16
 • BC 20
 • BC 25
 • BC 30
 • BC 40
 • BC 50
 • BC 100
 • BC 150