Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírna odpadní vody BioCleaner® (někdy řečena čistička odpadní vody, nebo zkráceně ČOV), je nejvhodnější řešení pro domácnosti, chaty, rekreační objekty, provozovny, penziony, a jiné objekty, které nemají přístup k veřejné kanalizaci.

JE ČISTÍRNA ODPADNÍ VODY ENVI-PUR PRO VÁS?

 • Pokud je ve Vaší domácnosti 1 až 15 osob, tak ano.
 • Nemáte ve svém okolí centrální kanalizaci.
 • Chcete-li ekonomické řešení
 • Ideální čov na chatu (BC4)

Modely ČOV podle počtu osob

 • 1 – 5 OSOB model BC4
 • 6 – 8 OSOB model BC6
 • 9 – 11 OSOB model BC10
 • 12 – 15 OSOB model BC12
Bio Cleaner® Model BC4 Model BC6 BC10 BC12
Počet připojených osob (EO) 2~5 6~8 9~11 12~15
Množství odpadních vod za den (Q24) (m3 / den) 0,6 0,9 1,5 1,8
Příkon při zatížení (W) 76 (64) 144 183 221
Max. energetická náročnost (kWh / den) 1,2 2,0 2,9 3,7

PROČ SI VYBRAT ČISTÍRNU ODPADNÍ VODY ENVI-PUR

 • ČOV se vyrábí z materiálu polypropylen, který je dobře svařitelný
 • Pevné ale lehké víko vhodné pro manipulaci při obsluze ČOV (různý výběr za příplatek)
 • Kvalitní a ekonomicky výhodné dmychadlo značky SECOH (součást Vaší objednávky ČOV), které má za úkol vhánět do čistírny vzduch
 • Dmychadlo se umisťuje do garáže, technické místnosti, nebo do betonového domečku vedle ČOV (pro jeho dlouholetou životnost)
 • Technologie ČOV značky ENVI-PUR je jednoduchá ale odzkoušená mnoha roky praxe
 • Kontrola a údržba ČOV je nenáročná
 • ČOV nebude pracovat 24 hodin denně, ale její zapnutý a vypnutý režim budou obsluhovat spínací hodiny (nastavení při dohodě s dodavatelem)
domovní čistička odpadních vod s nástavcem

usazená a propojená čistička odpadních vod s nástavcem

1. Dmychadlo a řídící jednotka 2. Přívod vzduchu do reaktoru 3. Čistírna odpadní vody
a) Nátok odpadní vod b) Odtok vyčištěné vody c) Česlicový koš
d) Jednobublinná aerace e) Nástavec f) Zastřešení

Přehled výbavy jednotlivých modelů čističek odpadních vod BioCleaner®

BASIC OPTIMA COMFORT EXCLUSIVE
Nádrž pro obetonování (PP 6 mm)
Samonosná nádrž (PP 8 mm)
Betonová nádrž volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV
Analogové spínací hodiny
Řídící jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu
Řídící jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS
Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže
Snižování hladiny dosazovací nádrže
Integrovaný terciární filtr
UV dezinfekce volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV volitelné u nové ČOV možné doobjednat
Zařízení na srážení fosforu P-LESS možné doobjednat možné doobjednat možné doobjednat
Výměnné aerátory za provozu
Možnost připojení kyslíkové / pH sondy možné doobjednat možné doobjednat
Možnost připojení GSM možné doobjednat možné doobjednat možné doobjednat

MONTÁŽ A SERVIS ČISTÍRNY ODPADNÍ VODY

Ke správnému ČOV, by měla být odborná montáž na místě. Je to potřebné ke kolaudaci a k záručním lhůtám, ale také se to vztahuje k nižší sadbě DPH.K instalaci ČOV, by měla předcházet stavební připravenost (můžeme zajistit a nebo to necháme na vás), ale je potřebné jí předem pro konzultovat na místě stavby.

ZÁRUKA A ZPROVOZNĚNÍ

 • Záruční servis poskytujme 24 měsíců od uvedení ČOV do provozu
 • ČOV nemusí být hned po instalaci v provozu

Jak získat sníženou sazbu DPH na čističku odpadních vod

K získání snížené sazby DPH 15% musíte splnit dvě podmínky:

 • Čistička odpadních vod, septik, nádrž, jímka nebo dešťový program musí být součástí stavebních nebo montážních prací prováděných na stavbě nebo opravě sociálního bydlení.
 • Zákazníkem musí být stavebník.

Poznámka: Nárok na sníženou sazbu DPH řeší § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Doplňující informace:

 • V případě dodávky bez montáže vám musíme vyvařit nátokové hrdlo dle průměru vaší přítokové kanalizace a hrdlo chráničky pro přívod vzduchu. Tato úprava je za  520,- Kč včetně DPH.
 • Přívodní hadice vzduchu včetně chráničky ( basic, optima, 75 Kč / 1 metr), (comfort 110 Kč/ 1 metr)
 • Montáž včetně dopravy ČOV a dopravy technika 4 550,- Kč
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH 15%
 • V případě dodání  ČOV bez montáže je doprava  zdarma
 • Dále pak v ceně nejsou započteny stavební a výkopové práce, betonáž dna a propojovací potrubí
 • Záruka 24 měsíců

About the author