Domovní čistírny odpadních vod s MBR

Domovní čistírny odpadních vod s MBR

Zkratka v názvu znamená, že se jedná o čističky odpadních vod s membránou. Nabízíme kvalitní čističky odpadních vod od výrobce ENVI-PUR, který patří mezi přední výrobce čističek odpadních vod v České republice s letitou tradicí. Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění. Mezi nejmenší zdroje nečištění patří rodinné domy, proto se také jmenuje „domovní“ čistírna. Čistírny odpadních vod jsou ideální do lokalit, kde není dostupná veřejná kanalizace Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti. Z toho lze odvodit, že vyčištěná voda je kvalitnější z čističek odpadních vod s membránou nežli bez ní.

Jaké úspory přináší chytrá čistička odpadních vod od ENVI-PUR?

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).

 • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
 • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.
 • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Proč je výhodnější čistička odpadních vod s membránou?

 • Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.
 • Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.
 • Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.
 • Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 • Vysoká účinnost odstranění organického znečištění, 95 až 98 % v parametru CHSK.
 • Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

Schéma čističky odpadních vod s membránou

čistička odpadních vod s membránou

domovní čistička odpadních vod s membránou

1. Dmychadlo a řídicí jednotka 2. Čistírna odpadních vod
a) Nátok odpadní vody
b) Primární sedimentace
c) Membránový bioreaktor se separací kalu
d) Odtok vyčištěné vody

Parametry vyčištěné vody

Parametr jednotky BC-MBR
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným [mg/l] < 40
Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách) [mg/l] < 10
Nerozpuštěné látky [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] =0
Viry (stupeň odstranění) % 99,99 %

Nabízené modely čističek odpadních vod s MBR

 • BC 6 MBR
 • BC 8 MBR
 • BC 12 MBR
 • BC 16 MBR
 • BC 20 MBR
 • BC 30 MBR

* Číslo za zkratkou BC znamená maximální počet obyvatel

Modely čističek odpadních vod s membránou
 

About the author

1 Comment so far

Co nepatří do čistírny odpadních vod – Magazín čistírny odpadních vodPosted on10:27 pm - Lis 6, 2019

[…] Více informací o domácí čistírně odpadních vod s biologickým čistěním naleznete: Domácí čistírny odpadních vod s membránou. […]

Comments are closed.