Ceník tříkomorových biologických septiků

Septiky jsou vyráběny jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén s obsypem pískem (jemnou zeminou), bez nutnosti obetonování. Biologický septik je vyroben jako tříkomorová nádrž, kde dochází v jednotlivých komorách k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup k odčerpání kalu z jednotlivých komor. K zakrytí nádrže slouží plastový pochůzný poklop. Na odtoku je proveden norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.

Typ Objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Cena bez DPH
SK1 3 1600 2000 19 800
SK2 5 2100 2000 26 200


Ceník septiků 

Poznámka: Všechny uvedené ceny na této stránce jsou bez DPH.

Kontakt